Imię: Jan Nazwisko: Brzeziński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jan
 • Brzeziński
 • nieznana
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Bielany
 • Ul. Schroegera 72 m 14; ul. Brodzińskiego 9
 • Polak
 • na powierzchni, w mieszkaniu
 • inne zagrożenie, szantaż/szmalcowanie zakończone ucieczką
 • Przed wojną działacz KPP, został uwięziony w latach ’30; w czasie okupacji zaangażowany m.in. we współpracę z ŻOB i z Tymczasowym Komitetem Pomocy Żydom. Bierze udział w akcjach szmuglowania broni do getta, przechowuje Żydów, którzy wyszli na aryjską stronę, w jego mieszkaniu trwa praca konspiracyjna, w której bierze udział także jego żona Maria. Działa w PPR. Aresztowany przez granatową policję, wykupiony; zostaje odsunięty od działań PPR jako osoba niepewna. Do końca okupacji pomaga Żydom. Działa także w Milicji Ludowej RPPS.

 • powstanie w getcie, przed gettem, w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, praca, szmalcownictwo, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, policja polska, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 9