Imię: Estera Edwarda Nazwisko: Cukier

 • NIE
 • Kobieta
 • Estera Edwarda
 • Cukier
 • Melchior
 • 1894-09-14
 • Radom
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Waliców 14
 • Ogrodowa 52; Elektoralna 30; Leszno 60; Chłodna 12; Leszno 72
 • Żyd
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • Córka Nusyma Melchiora i Cyny z domu Wajsblum. Ukończyła Uniwersytet w Berlinie, nauczycielka, mieszkała w Warszawie. Miała młodszą siostrę Marię (Maria Frydman), która była w getcie w Radomiu. Od stycznia 1940 r. pracowała w Wydziale Pracy przy Juedenracie, jako urzędniczka przy kartotece. Na czele Wydziału stał radny Rozen. Kierownikami biura byli Goldfeld i Aronsohn. Codziennie niemiecki inspektor podawał zapotrzebowanie na robotników. W sierpniu 1942 r. Judenrat został rozwiązany. Estera była w getcie warszawskim do października 1942, mieszkała przy Waliców 14, Ogrodowa 52, Elektoralna 30, Leszno 60, Chłodna 12, Leszno 72. Załatwiła sobie aryjskie dokumenty. W grudniu 1942 r. pojechała do Radomia, weszła do getta z grupą polskich robotników i odnalazła siostrę w fabryce wyrobów rymarskich, gdzie była skoszarowana. Kazała siostrze udawać chorą i pójść do ambulatorium. Tam ułożyły plan ucieczki. Maria zmyliła strażników i wyszła z getta. Nikt ze znajomych Polaków po aryjskiej stronie nie chciał ich przenocować. W końcu znalazły nocleg u jakiejś biednej obcej kobiety. Estera ubrała siostrę w futro, odebrane od przechowujących je Polaków. Pociągiem pojechały do Warszawy. Obie przeżyły w Warszawie. Po wojnie Estera mieszkała w Radomiu.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
 • pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami
 • 86,87,200-, 204