Imię: Maria Nazwisko: Brzezińska

 • NIE
 • Kobieta
 • Maria
 • Brzezińska
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Bielany
 • Ul. Schroegera 72 m 14; ul. Brodzińskiego 9
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie, na ulicy, szantaż/szmalcowanie zakończone ucieczką
 • Żona działacza KPP, a później także PPR, Jana Brzezińskiego. Sama jest także intensywnie zaangażowana w konspiracyjne działania pomocowe. Mieszkanie Brzezińskich na Bielanach jest w czasie okupacji punktem kontaktowym, ukrywają wielu Żydów w mieszkaniu i w piwnicy.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, komunikacja, konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, koszty, policja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 9