Imię: nieznane [ojciec Ludwika] Nazwisko: Bleichfeld

 • NIE
 • Mężczyzna
 • nieznane [ojciec Ludwika]
 • Bleichfeld
 • Bielas
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź ul. Sienkiewicza
 • Warszawa pl. Grzybowski
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Ukończył studia dentystyczne w Warszawie. Ożenił się z Romaną Torończyk, również dentystką. W 1936 r. urodził się syn Ludwik. Mieszkali i pracowali w Łodzi. Po utworzeniu getta, wyjechali do Warszawy, zamieszkali u jego koleżanki w pobliżu pl. Grzybowskiego. Wyszedł z getta w 1943 r.

 • przed wojną, w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe