Imię: Romana Nazwisko: Bleichfeld

 • NIE
 • Kobieta
 • Romana
 • Bleichfeld
 • Torończyk
 • Bielas
 • 1906-00-00
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź ul. Sienkiewicza
 • pl. Grzybowski
 • Żyd
 • wyższe
 • piwnica, w mieszkaniu
 • Jej ojciec był lekarzem dentystą. Miała dwóch braci, Jerzego i Bolesława. Ojciec wysłał ją na studia do Paryża, ale po jego śmierci musiała wrócić do Polski. Ukończyła studia w Warszawie. Wyszła za mąż za Ludwika Bleichfelda, urodziła syna w 1936 r. Mieszkali w Łodzi. Po utworzeniu getta, wyjechali do Warszawy, zamieszkali u koleżanki męża w pobliżu pl. Grzybowskiego. W 1943 r. spotkała na ulicy getta handlarkę, której obiecała zapłatę w zamian za wyprowadzenie syna, Ludwika, z getta. Ludwikiem zaopiekował się jej najstarszy brat Jerzy, ożeniony z Polką i ukrywający się na jakiejś wsi. Potem z getta wyszedł jej mąż, a na końcu ona. Syna i brata spotkała w Busku Zdroju. Tuż przed wyzwoleniem urodziła drugiego syna, Janka.

 • przed wojną, w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe
 • dzieci