Imię: Jerzy Nazwisko: Błaszkowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Błaszkowski
  • 1923 lub 24
  • 1941
  • Razem z Krysią Rozental szmuglował do getta warszawskiego Żydów ze wschodu. W grudniu 41r. Jurek został schwytany w Krzemieńcu i powieszony.

  • młodzież