Imię: Karol Nazwisko: Bartel

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Karol
 • Bartel
 • 1943-12-21
 • Nie
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • Niemiec
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie, szantaż/szmalcowanie zakończone wykupieniem
 • Volksdeutsch, sierżant Kripo, jeden z członków grupy konfidentów, prowadzonych przez Gestapo, szantażujących i wyłapujących ukrywających się Żydów. Kazimierz Moczarski przeprowadza śledztwo, gromadzi materiały śledcze, dowody i opiniuje karę śmierci dla członków grupy. Wszystkich Centralny Sąd Specjalny skazuje na karę śmierci; wiele wyroków wykonano, Bartel ginie 21 grudnia 1943.

 • administracyjne, donos, działania Niemców, działania Polaków, kolaboracja, konspiracja, szantaż, szmalcownictwo, śmierć, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, gestapo/żandarmeria, konspiracja polska, koszty, szantażysta/szmalcownik
 • Str. 1 – 2