Imię: Tadeusz Nazwisko: Bart

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Tadeusz
  • Bart
  • Przewodniczący Wydziału Przesiedleńczego Gminy. Bardzo uczciwy, konkretny i zdecydowany w działaniu, uprzejmy. Przed wojną dyr. zakładów przemysłowych.w 39lub 40r. mieszkał przy Chłodnej 36.

  • Judenrat
  • lip. 41 - piastował funkcję co najmniej do stycz. 42r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10,14-19,50,, 51]