Imię: Krystyna Nazwisko: Borkowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Krystyna
 • Borkowska
 • około 1922
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Ul. Przejazd 3
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Córka Stanisława Borkowskiego, optyka, zaprzyjaźnionego z Mieczysławem Pieprzem, który współpracuje z Pieprzem od 1939 do 1942, wspiera także innych Żydów. Krystyna zna niemiecki, rozmawia z gestapowcami, nachodzącymi Borkowskich w nocy, w poszukiwaniu chłopca, którego tego samego dnia rano zostawiła pod ich drzwiami opiekunka z aryjskiej strony. H0rkowscy zdołali umieścić chłopca gdzie indziej, w chwili nalotu już go w ich mieszkaniu nie było. Krystyna pomaga Pieprzom do końca okupacji, utrzymuje z nimi przyjaźń także po ich wyjeździe do Francji.

 • powstanie warszawskie, w getcie
 • donos, działania Niemców, działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, znajomi
 • Cz. 4 filmu