Imię: Witold Nazwisko: Aronson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Witold
  • Aronson
  • Przewodniczący Batalionu Pracy przy Gminie.[razem z Goldfeilem].

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 10]