Pilicka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • Pilicka
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Na ul. Pilickiej, u pp. Rudzińskich, za pośrednictwem Sylwii Rzeczyckiej została umieszczona Anna Bugajer.

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315