Pilicka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Pilicka
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Na ul. Pilickiej, u pp. Rudzińskich, za pośrednictwem Sylwii Rzeczyckiej została umieszczona Anna Bugajer.

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315