nieznana [Warszawa] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • nieznana [Warszawa]
  • mieszkanie Zygmunta Szczękulskiego
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie, które kupił Zygmunt Szczękulski, uzdrowiciel. Ukrywała się tam Ann Celnik (Hanna Kalina), a później kilku innych Żydów, pracowników z warszawskiego jachtklubu. M.in. przyszły mąż Ann.