Wywiad USC 7750 - Ann Celnik

  • Ann
  • Celnik
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Ann Celnik ( Hanna Kalina) pseud. Anna Wanda Czechowicz ur. 15.XI.1923r w Warszawie. Mieszkała z rodzicami przy ul. Nowolipki 39. Po wybuchu wojny wyjechała na Wschód, do Białegostoku i wróciła do Warszawy. Wyszła z getta. Ukrywała się najpierw u rodziny Kowalskich, później w mieszkaniu Zygmunta Szczękulskiego. Podczas powstania warszawskiego wraz z braćmi Celnik przeniosła się w ruiny getta, gdzie zbudowali bunkier w którym ukrywali jeszcze 17 innych osób. Przeżyli wszyscy w tym bunkrze do wyzwolenia. Po wojnie wyjechała wraz ze swoim mężem Saulem Celnikiem i jego bratem Jakubem najpierw do Niemiec, później do USA.