Nobla Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Saska Kępa
  • Nobla
  • 27 m 13
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Przedwojenne mieszkanie Józefy i Henryka Seniorów, w którym w czasie wojny ukrywali się, lub tylko nocowali Żydzi.