Relacja 301-6302 w Archiwum ŻIH

 • Józefa; Eugenia; Hanna
 • Senior; Sigalin; Sigalin
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Relacja Józefy Senior, wdowy po Żydzie, w której wymienia nazwiska kilku osób, które, w różnych okresach, przechowywała w czasie okupacji, w tym dwoje dzieci. Relacja Eugenii Segalin, która ukrywała się m.in. u Józefy Senior. Oświadczenie Hanny Segalin o pomocy jakiej udzielała Żydom w czasie wojny Józefa Senior, m.in. ośmioletniej córce Hanny.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl