Marszałkowska

  • NIE
  • Marszałkowska
  • kwiecień 1940r - mury na Starym Mieście, przy ul. Marszałkowskiej – ul. Sienna, ul. Świętokrzyska, ul. Próżna, na ul. Długiej itd.

  • Autor był adwokatem. Krótka relacja o przeżyciach okupacyjnych Marka Stoka znajduje się w książce W. Bartoszewskiego i I. Lewinówny "Ten jest z ojczyzny mojej"
    Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 27-29, 40-41, 48-49, 90-93

  • 2-3