Pamiętniki Żydów. Sygn. 302/144; w Archiwum ŻIH; tytuł/autor: Pamiętnik Marka Stoka

 • Marek
 • Stok
 • Warszawa
 • 1993
 • dziennik
 • częściowo
 • tam i wtedy
 • polski
 • Pamiętniki Żydów. Sygn. 302/144; w Archiwum ŻIH;
  Autor był adwokatem. Wspomnienia spisywał latem 1944 r. ukrywając się na Pradze. Jego krótka relacja o przeżyciach okupacyjnych znajduje się w książce W. Bartoszewskiego i Z. Lewinówny "Ten jest z ojczyzny mojej"
  Publikacja (w:) Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 27-29, 40-41, 48-49, 90-93

  W pamiętniku autor opisał losy Żydów warszawskich pod okupacją niemiecką. Konfiskaty majątków. Przesiedlenie do getta. Warunki życia w getcie: głód, epidemia tyfusu, łapanki do obozów pracy. Krytyczna ocena Judenratu i Żydowskiej Służby Porządkowej. Zabójstwa dokonywane przez Niemców. Początek akcji likwidacyjnej latem 1942 roku.
  Autor pisał, iż nie miał dostatecznie dużo wiadomości, gdyż materiał dotyczący żydowskiej ludności Warszawy w czasie dwóch lat wojny jest ogromny i nie może on go dobrze usystematyzować i spamiętać (nawet tego czego był naocznym świadkiem). W opisach pamiętnika dawał zazwyczaj obraz całości, nie wdając się w szczegóły. Pod koniec pamiętnika przytacza kilka szczegółowych zdarzeń.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl