Majzelsa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Majzelsa
  • 7
  • w getcie
  • społeczne
  • religia
  • mieszkał rabin Ajbuszyc

  • Sznejur, Dawid, relacja 301-4153