Relacja 301-4153; w Archiwum ŻIH

 • Dawid
 • Sznejur
 • relacja
 • nie
 • nie
 • żydowski
 • nazwiska działaczy religijnych i społecznych w getcie warszawskim, ciekawe, ale chyba bardzo złe tłumaczenie. Autor to prawdopodobnie Dawid Sznejer.

 • Powiązani ludzie:

  • Kanał Icchak

   zmarł śmiercią naturalną na suchoty

  • Kohn Nieznane

   Rabin ze Zgierza, mieszkał na Majzelsa; w getcie warszawskim był też jego zięć - Ajbuszyc

  • Kornwajc Lejb

   Działacz Związku Rękodzielników, mieszkał Miła 36, przewodniczący Sekcji Pomocy przy podziale obiadów??? Zginął w cz...

  • Krel Józef

   Mieszkał na Zamenhofa 44, wspierał finansowo rabinów, zmarł na tyfus; w swoim domu był przewodnicz. Komitetu Domowego

  • Praszker Nieznane

   pracował na punkcie Niska 20, mieszkał na Muranowskiej 18, członek Komisji do Spraw Uchodźców, syjonista, zginął w c...

  • Przepiórka I.

   członek Poalej Syjon, mieszkał na Muranowskiej 6. fabrykant, członek Komisji do spraw Uchodźców

  • Wizenberg Dawid

   Miał wytwórnię rękawiczek, syjonista, działacz społeczny, znajomy Tadeusza Obremskiego. Latem 1942 pracuje razem z O...

  • Goldszlag Nieznane

   mieszkał na Majzelsa 5, żył w nędzy

  • Gelibter Jakow

   działacz społeczny, syjonista, działał w środowisku drobnych kupców, mieszkał na Muranowskiej 32

  • Gutgeld Nieznane

   syjonista, działacz społeczny w getcie, deportowany w czasie akcji

  • Gliner Ber

   handlował futrami na Nalewkach 13, bezpartyjny, prowadził akcję pomocy zimowej, deportowany w czasie akcji

  • Raduński Dawid

   społecznik, wicekierownik 1 rewiru

  • Barenbojm Leon

   Mieszkał Zamenhofa 30, kupiec z branży metalowej, przewodniczący Komisji Kuchni przy I rewirze, deportowany 21 wrześ...

  • Mławer Nieznane

   działaczka społeczna w getcie, współorganizatorka uruchomienia szkolnictwa w getcie, deportowana w czasie akcji

  • Ajbuszyc Nieznane

   mieszkał na Majzelsa 7, zięć rabina Kohna ze Zgierza

  Powiązane miejsca: