Krochmalna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Krochmalna
 • 18 m. 20
 • mieszkanie
 • w getcie
 • społeczne
 • biedni, przestępczość, śmierć
 • w tym mieszkaniu Rywka Urman dopuściła się aktu ludożerstwa na swoim zmarłym synu (20.02.42)

 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • [255]