= 20.02.42 W tej chwili (godzina 11.33) melduj...

 • TAK
 • = 20.02.42 W tej chwili (godzina 11.33) melduje mi płk. Szeryński, kierownik Służby Porządkowej, o wypadku ludożerstwa w dzielnicy żydowskiej. Matka - dziecko. Oto meldunek: " D. Szwizgold, grup. 1845. Meldunek dotyczy wypadku ludożerstwa. Melduję, że na interwencję p. obw. IV dzielnicy Z.O.O Nirenberga udałem się na ulicę Krochmalną 18 m. 20, gdzie zastałem leżącą na barłogu 30-letnią Urman Rywkę, która oświadczyła w obecności świadków: sekretarza Kom. Domowego, p. Zajdman Niuty i p. Murawy Jankla, l. 30 przewod. Kom. Domow. , że dopuściła się ludożerstwa na swoim własnym 12-letnim synu Berku Urmanie, zmarłym poprzedniego dnia, przez wycięcie kawałka pośladka. podp. D. Szwizgold grup. 1845 porz. M. Grossman 393, J. Murawa prezes. 19.II.42" = 21.02.42 Doręczyłem u komisarza meldunek w sprawie ludożerstwa i powiedziałem Rodeckowi i Grasslerowi, co o tym myślę i jakie warunki prowadzą do takich zbrodni.

 • 1942-02-20
 • 1942-02-20
 • w getcie
 • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • adres, Judenrat, negativa, policja żydowska
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 255
 • Powiązani ludzie:

  • Szwizgold D.

   grupowy SP, nr 1845; autor meldunku o ludożerstwie na Krochmalnej 18 m. 20 (20.02.42)

  • Nirenberg Nieznane

   Obwodowy SP (IV dzielnica Z.O.S ) - zameldował o wypadku ludożerstwa na Krochmalnej 18 m. 20 (20.02.42)

  • Urman Rywka

   zam. Krochmalna 18 m. 20; popełniła akt ludożerstwa na swoim zmarłym synu (20.02.42)

  • Urman Berek

   12-letni chłopiec, zmarł [z głodu?], matka popełniła na nim akt ludożerstwa (20.02.42)

  • Grossman M.

   porządkowy SP nr 393; podpisał (obok innych) meldunek o ludożerstwie na krochmalnej 18 m. 20 (20.02.42)

  • Rodeck Ansbert

   funkcjonariusz Auerswalda

  Powiązane miejsca:

  • Krochmalna 18 m. 20

   w tym mieszkaniu Rywka Urman dopuściła się aktu ludożerstwa na swoim zmarłym synu (20.02.42)