Farma pod Warszawą Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • brak infromacji, miejscowość podwarszawska
  • Farma pod Warszawą
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , poza Warszawą, z papierami aryjskimi
  • Chaya Wyszyński zostaje wysłana przez Władysława Salę na farmę, której właścicielami są ludzie zaangażowani w grupę pomocy Władysława Sali.