Wywiad USC 10504 - Hanna King Wyszynska

  • Hanna
  • King
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Hanna King Wyszyńska rodzi się w Warszawie w piwnicy kamienicy podczas bombardowania 27 września 1939r. Jako niemowle zamieszkuje z matką i dziadkami w warszawskim getcie. W 1942r. zostaje wyprowadzona z getta przez koleżankę matki, Alę, która na ulicy wpada w panikę i podrzuca dziecko na komisariat policji. Hanna trafia do klasztoru i tam spędza całą wojnę. Zaczyna bardzo chorować, ponieważ odmawia przez długi czas jedzenia. W klasztorze w Klarysewie, w bardzo złym stanie zdrowia odnajduje ją matka, Chaya Wyszyńska, która zaczyna pomagać w pracy z dziećmi w klasztorze, dzięki obecności matki, Hanna zaczyna się prawidłowo odżywiać i wraca do zdrowia. Po wojnie do klasztoru przyjeżdża Samuel Noimayster, przyjaciel matki i późniejszy ojczym Hanny. Razem przeprowadzają się najpierw do Warszawy, później Łodzi, a następnie uciekają z Polski przez Czechosłowację do Niemiec i USA.