Chłodna Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chłodna
 • 22
 • Prywatny adres Adama i Felicji Czerniakowów
 • w getcie
 • administracyjne
 • adres, Judenrat, życie prywatne
 • Korczak korespondował z A. Czerniakowem, pisząc na adres Judenratu, z jego żoną Felicją - na adres domowy.

 • 96-97, 122 p