Chłodna No information

  • YES
  • Chłodna
  • 22
  • Adam and Felicja Czerniakow's private address
  • administrative
  • Korczak corresponded with A. Czerniakow, writing to the Judenrat address, with his wife Felicja - to their home address

  • 96-97, 122 p