Given name: nieznane [posterunkowy policji polskiej] Family name:

 • NO
 • Male
 • nieznane [posterunkowy policji polskiej]
 • No
 • From Warsaw
 • Żoliborz
 • Szajnochy 7
 • Polish
 • Doniósł na Felicję Kobyłecką, Żydówkę, żonę Polaka i matkę dwojga dzieci. Musiał pójść z dziećmi do getta. Później wydał też dwóch Polaków, członków org. konspiracyjnej. Dostał za to wyrok śmierci.

 • in the Ghetto
 • denunciation
 • Polish Police