Given name: Krzysztof Family name: Kobyłecki

 • NO
 • Male
 • Krzysztof
 • Kobyłecki
 • 1936-00-00
 • Warszawa
 • Yes
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Buchnik pod Jabłonną
 • Warszawa ul. Szajnochy 5; getto; Kamienna; wieś Kobylin Kruszewo
 • Jewish
 • Ojciec, Józef Kobyłecki, Polak, był urzędnikiem w elektrowni. Matka, Żydówka, Felicja nie pracowała. Miał starszą o 4 lata siostrę Elżbietę. Przed wojną mieszkali w Buchniku pod Jabłonną. W 1939 r. przenieśli się do Warszawy na Żoliborz. Nie poszedł z matką do getta w pierwszym okresie. Po donosie posterunkowego policji polskiej, zamieszkali w getcie, z matką i siostrą, u pani Brustman. Ojciec został szefem polskich pracowników elektrowni w getcie, miał stałą przepustkę. Codzienne wchodził do getta, przynosił rodzinie jedzenie. We wrześniu 1942 r. ojciec wyniósł z getta uśpionego czteroletniego Krzysztofa, później wyprowadził siostrę. Matka wyszła dwa tygodnie później. Zimę spędzili na Pradze, u ciotki ojca. Ojciec przeprowadził ich przez wschodnią granicę. Sam wrócił do Warszawy. Zatrzymali się we wsi Kobylin Kruszewo, u gospodarzy. Matka pracowała w polu, doiła krowy i robiła na drutach. Siostra pasała krowy, pilnowała dzieci. Uchodził za Polaka, ale nie był w stanie nauczyć się modlitwy, co wzbudzało powszechne zdziwienie. W lipcu 1944 r. wieś została wyzwolona. W maju 1945 r. wrócił z matką, siostrą i całym dobytkiem do Warszawy. Matka odnalazła ojca. Zamieszkali na Pradze.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • housing
 • children, other help, housing assistence