Szajnochy From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Szajnochy
  • 5
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • housing
  • Mieszkanie rodziny Kobyłeckich, Polaka i Żydówki z dwojgiem dzieci.