Dzielna From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Dzielna
 • 61
 • an orphanage
 • in the ghetto
 • social/communal
 • address, children, care / social welfare, aid, orphanages
 • the 'Dobra Wola' orphanage

 • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

 • [240]