Given name: Wanda Family name: Langiewicz

 • NO
 • Female
 • Wanda
 • Langiewicz
 • nieznana
 • Yes
 • From Warsaw
 • Praga
 • Brzeska 20 m 27
 • Polish
 • on surface
 • delation/denunciation, other danger
 • Mieszka z siostrą i matką na Brzeskiej. Na prośbę dawnej sąsiadki Langiewiczów, Heleny Lichtenbaumowej, Wanda ratuje rodzinę Kassmanów. Odnajduje ich w okolicy Mniszewa, są w obozie pracy. Zabiera do Warszawy ich syna i córkę, pozostali docierają do mieszkania Langiewiczów nieco później. Wanda wraca potem do Mniszewa na prośbę Kassmanów, ma odebrać od znajomych chłopów ich odzież. Chłopi zawiadamiają żandarmerię; Wanda ponad trzy miesiące siedzi w więzieniu w Grójcu; wychodzi z więzienia pokiereszowana, z wybitymi zębami. Wraca do Warszawy, do końca okupacji opiekuje się Ludwikiem Kassmanem. Matka odbiera go po wojnie.

 • in the Ghetto
 • denunciation , Germans operations, Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • antisemitism, atmosphere , children, Gestapo/gendarmerie, hosts, other help, contacts with other Jews , costs, long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , material help , outside of Warsaw, acquaintances
 • Str. 1