Brzeska From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Praga
 • Brzeska
 • 20 m 27
 • on surface
 • in the Ghetto
 • Poles operations, help, private/everyday life
 • atmosphere , other help, contacts with other Jews , individual help , material help , outside of Warsaw, acquaintances
 • Dawna znajoma, Helena Lichtenbaum, prosi Wandę i Kazimierę Langiewicz, by odnalazły jej krewnych.

 • Str. 1