Imię: Wanda Nazwisko: Langiewicz

 • NIE
 • Kobieta
 • Wanda
 • Langiewicz
 • nieznana
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Brzeska 20 m 27
 • Polak
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie
 • Mieszka z siostrą i matką na Brzeskiej. Na prośbę dawnej sąsiadki Langiewiczów, Heleny Lichtenbaumowej, Wanda ratuje rodzinę Kassmanów. Odnajduje ich w okolicy Mniszewa, są w obozie pracy. Zabiera do Warszawy ich syna i córkę, pozostali docierają do mieszkania Langiewiczów nieco później. Wanda wraca potem do Mniszewa na prośbę Kassmanów, ma odebrać od znajomych chłopów ich odzież. Chłopi zawiadamiają żandarmerię; Wanda ponad trzy miesiące siedzi w więzieniu w Grójcu; wychodzi z więzienia pokiereszowana, z wybitymi zębami. Wraca do Warszawy, do końca okupacji opiekuje się Ludwikiem Kassmanem. Matka odbiera go po wojnie.

 • w getcie
 • donos, działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, dzieci, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, znajomi
 • Str. 1