obóz w Chyżynach pod Parysowem Not in Warsaw

  • NO
  • Not in Warsaw
  • obóz w Chyżynach pod Parysowem
  • administrative, Poles operations, housing, help
  • other help, long-lasting help, individual help , outside of Warsaw, with Aryan documents , acquaintances
  • Feliks Cywiński wraz z Janem Bochanskim pojechali do obozu, aby zrobić zdjęcia dwóm Żydówkom, którym zamierzali pomóc, ukrywając je w Warszawie. Zdjęcia były niezbędne do wyrobienia fałszywych dokumentów.