obóz w Chyżynach pod Parysowem Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • obóz w Chyżynach pod Parysowem
  • administracyjne, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Feliks Cywiński wraz z Janem Bochanskim pojechali do obozu, aby zrobić zdjęcia dwóm Żydówkom, którym zamierzali pomóc, ukrywając je w Warszawie. Zdjęcia były niezbędne do wyrobienia fałszywych dokumentów.