Filtrowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Ochota
  • Filtrowa
  • in an apartment
  • deportation
  • housing, work
  • contacts with other Jews
  • Wynajęte mieszkanie przez Salomeę I voto Wulkan z domu Stiller i jej drugiego męża, po ich wyjściu z getta warszawskiego.