Filtrowa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Ochota
  • Filtrowa
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, praca
  • kontakty z innymi Żydami
  • Wynajęte mieszkanie przez Salomeę I voto Wulkan z domu Stiller i jej drugiego męża, po ich wyjściu z getta warszawskiego.