Żydowscy działacze kultury, którzy byli związa...

 • YES
 • Żydowscy działacze kultury, którzy byli związani z IKORem w getcie, wystosowali apel do żydowskich mas w getcie w-skim, by aktywnie popierały istnienie żydowskiego szkolnictwa, by otoczyły je opieką, bez której nie będzie ono mogło przetrwać w tych ciężkich czasach. Apel podpisali, w imieniu Komitetu Szkół Żydowskich: Szchana Zagan, Sonia Nowogrodzki, dyrektorzy Jointu Icchak Giterman i Leon Neusztadt, działacze kultury i pedagodzy .

 • 1940
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, Intelligentsia, care / social welfare, pedagogues, schools
 • 145
 • Related people:

  • Zagan Szachno

   Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Mi...

  • Giterman Icchak

   Urodził się w Hornostopolu. W młodości działał w Partii Syjonistyczno- Socjalistycznej.W 1920r. zamieszkał w W-wie g...

  • Neusztadt Leon

   The head of the Joint (American Jewish Joint Distribution Committee), responsible for child care, a Centos (Central...

  • Nowogrodzki Sonia

   a teacher; in the Warsaw ghetto she headed Bund schools at CISzO (Central Jewish School Organization)

  • Braude Szyja

   A teacher, philologist and a worker for voluntary causes. He was a member of The Jewish Social Self-Help (ZSS) in th...

  • Smolar Natan

   Kierował i uczył w szkole Borochowa. Był działaczem Poalej Syjon -Lewca. W w-skim getcie pomagał w popularyzowaniu w...

  • Wirowski Beniamin

   An educator and cultural activist. He belonged to the expanded management of IKOR. A talented speaker on culture and...

  • Mazo Mordechaj

   before the war he was the head of the Wilenska Trupa theatre /?/; he got to the Warsaw ghetto, where he was very act...