Given name: Icchak Family name: Giterman

  • YES
  • Male
  • Icchak
  • Giterman
  • 1943-01-18
  • Warszawa
  • Urodził się w Hornostopolu. W młodości działał w Partii Syjonistyczno- Socjalistycznej.W 1920r. zamieszkał w W-wie gdzie zaczął pracować w Joincie by z czasem zostać jego Dyrektorem. Jednoczesnie był działaczem w dziedzinie kultury, prezesem YIVO i współpracował z Centralną Żydowską Organizacją Szkolną. W początkach II wojny wraz z wielką falą wyruszył na wschód ale po licznych przejściach wrócił w kwietniu 1940r. do W-wy. W getcie w-skim uczestniczył w działaniach nielegalnej Rady Społecznej powstałej przy Joincie. Współpracował z IKORem.Pomagał w żydowskiej działalności podziemnej.Przeżył pierwszą akcję. Zbliżył się do żydowskiej organizacji Bojowej i udzielał się w Komitecie budowy bunkrów. Został zabity podczas drugiej akcji 18 stycznia 1943r

  • the rich
  • Adolf Berman Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczy? los. Z ?ydami w Warszawie]

  • str.94-97