Given name: Szachno Family name: Zagan (5)

 • (1, 2, 3, 4, 5) YES
 • (1, 2, 3, 4, 5) Male
 • (1) Szachno , (2) Szachno , (3) Szachne , (5) Szchano
 • (1) Zagan , (2) Zagan , (3) Zagan , (4) Zagan , (5) Zagan
 • (1) Nirnberg
 • (1) 1892r
 • (1) Kraków
 • (1) Treblinka
 • (1, 2, 3, 4, 5) No information
 • (1)

  Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Miał wyjątkowe zdolności organizacyjne.Przed wojną miał pseudonim Sz. Nirnberg.W czasie oblężenia W-wy był jedynym z przewódców tej partii, który zdecydował się na pozostanie w W-wie. Wraz z Emanuelem Ringelblumem i Adolfem Bermanem znalazł się w ścisłym, konspiracyjnym kierownictwie tej partii. Był redaktorem naczelnym organu partii / w getcie/ ,, Proletariacka myśl".W getcie w-skim obok funkcji politycznej był też bardzo zaangażowany w życiu społecznym getta. Był tam członkiem Społecznej Rady przy Joincie jako przedstawiciel Poalej Syjon Lewicy.,był ważną postacią w IKOrze i w Anug Szabat. Był przedstawicielem Szkół Poalej Syjon w CISzo. Zginął.,19

  (2)

  Poale Zion member, attended a meeting about secular education in Yiddish, recommended people to give help to certain people chosen by him, YIKOR (the Jewish Cultural Organization) activist.

  (3)

  A member of the Committee to Feed Children at the Centos (Central Organization for Orphan Care). Actually, it was a clandestine education committee.

  (4)

  a member of the board of the ZTOS (Jewish Social Welfare Association)

  (5)

  An activist of Ringelblum's Archive. During the First Action, he and his family were chased away to the Umschlagplatz, from where they were taken to Treblinka

  • (1, 2, 3) activists
  • (4) care / social welfare, civil servants
  • (5) Intelligentsia
 • (3)

  Barski, Jozef Przezycia i wspomnienia z lat okupacji (Experiences and Memoirs of the Occupation)

  (4)

  Bryskier, Henryk fragmenty relacji drukowane w "Pamietniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty" (Warsaw Ghetto Memoirs. Fragments and Regests), ed. M. Grynberg

 • (1) str.53,95,143,155,186,190,,264, (2) 35,66, 72, 210, (3) [s., 37], (4) [208], (5) s.112,188