W getcie powstała Centralna Komisja do spraw K...

 • YES
 • W getcie powstała Centralna Komisja do spraw Kobiet. W 1942r. działało w ŻTOS dla dorosłych, poza urzędnikami, przeszło 3000 dobrowolnych działaczy. Również w społecznym sektorze Centosu, w patronatach nad domami sierot, internatami i innymi instytucjami zajmującymi się dziećmi, działało setki wolontariuszy. Działali tu ludzie różnych warstw społecznych: kupcy, rzemieślnicy, inteligencja pracująca, twórcy. Ważną rolę w samopomocy socjalnej odgrywała Centralna Komisja Imprez na czele której stał znany aktor i reżyser Jonas Turkow, który koncentrował wokół tej komisji aktyw składający się z setek aktorów,muzyków, malarzy i organizował liczne imprezy teatralne. Aktyw kulturalny składał się w getcie w-skim z ponad 500 ludzi. Również konspiracyjne organizacje kulturalne: Ikor - w języku jidysz i Tkuma- w hebrajskim były związane z samopomocą socjalną.

 • istnienie getta
 • istnienie getta
 • in the ghetto
 • social/communal
 • actors, CENTOS, activists, Intelligentsia, musicians, care / social welfare, craftsmen, artists/writers, ZSS
 • 88,89
 • Related people:

  • Ratner Unknown

   An activist of the central Commission for Women's Affairs.

  • Mokrska Unknown

   She was active in the Central Commission for Women

  • Turkow Jonas

   An actor and director. In the ghetto he managed the CKI (Central Commission for Entertainments).

  Related places:

  • Tłomackie

   The head office of the ZSS (Jewish Social Self-Help) was located for a long time in the Jewish Institute building, n...