W getcie powstała Centralna Komisja do spraw K...

 • TAK
 • W getcie powstała Centralna Komisja do spraw Kobiet. W 1942r. działało w ŻTOS dla dorosłych, poza urzędnikami, przeszło 3000 dobrowolnych działaczy. Również w społecznym sektorze Centosu, w patronatach nad domami sierot, internatami i innymi instytucjami zajmującymi się dziećmi, działało setki wolontariuszy. Działali tu ludzie różnych warstw społecznych: kupcy, rzemieślnicy, inteligencja pracująca, twórcy. Ważną rolę w samopomocy socjalnej odgrywała Centralna Komisja Imprez na czele której stał znany aktor i reżyser Jonas Turkow, który koncentrował wokół tej komisji aktyw składający się z setek aktorów,muzyków, malarzy i organizował liczne imprezy teatralne. Aktyw kulturalny składał się w getcie w-skim z ponad 500 ludzi. Również konspiracyjne organizacje kulturalne: Ikor - w języku jidysz i Tkuma- w hebrajskim były związane z samopomocą socjalną.

 • istnienie getta
 • istnienie getta
 • w getcie
 • społeczne
 • aktorzy, CENTOS, działacze, inteligencja, muzycy, opieka, rzemieślnicy, twórcy, ŻSS
 • 88,89
 • Powiązani ludzie:

  Powiązane miejsca:

  • Tłomackie

   Centrala Żydowskiej Socjalnej Samopomocy przez długi czas mieściła się w budynku byłego Instytutu Żydowskiego, obok...