Przywódcy Antyfaszystowskiego Bloku w getcie p...

 • YES
 • Przywódcy Antyfaszystowskiego Bloku w getcie postanowili wydawać czasopismo pt ,,Der ruf" / Wezwanie, Apel/. W kolegium redakcyjnym były cztery osoby, każda reprezentowała inną opcję polityczną. Pierwszy nr tego organu ukazał się 15 maja 1942r. Do I-szej akcji likwidacyjnej ukazały się 3 numery.

 • kwiecień 1942
 • Iszej akcji
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, press
 • str.264
 • Related people:

  • Zagan Szachno

   Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Mi...

  • Lewartowski Josef

   He was born in 1895 in Bielsk Podlaski. Between 1918 and 1921 - an energetic activist of Poale Zion-Left. Then, he w...

  • Sak Josef

   A junior high school teacher. In the ghetto he was the leader of the Szulkult (Association for Schooling and Culture...

  • Tenenbaum- Tamarof Mordechaj

   A DROR activist. Edited an underground weekly 'Wiadomosci' in the ghetto. Was an active activist of the Anti-fascist...