Przywódcy Antyfaszystowskiego Bloku w getcie p...

 • TAK
 • Przywódcy Antyfaszystowskiego Bloku w getcie postanowili wydawać czasopismo pt ,,Der ruf" / Wezwanie, Apel/. W kolegium redakcyjnym były cztery osoby, każda reprezentowała inną opcję polityczną. Pierwszy nr tego organu ukazał się 15 maja 1942r. Do I-szej akcji likwidacyjnej ukazały się 3 numery.

 • kwiecień 1942
 • Iszej akcji
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, prasa
 • str.264
 • Powiązani ludzie:

  • Zagan Szachno

   Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Mi...

  • Lewartowski Josef

   Urodził się w 1895r.w Bielsku Podlaskim.W latach 1918-1921 był aktywnym działaczem Poalej Syjon -Lewicy. Następnie b...

  • Sak Josef

   Nauczyciel gimnazjalny. W getcie stał na czele Szuł-Kult/ szkoła- kultura/, organizacji prowadzącej szkoły w jidysz...

  • Tenenbaum- Tamarof Mordechaj

   Działacz DRORU. W getcie redagował konspiracyjny tygodnik "Wiadomości". Był aktywnym działaczem Bloku Anty...