Imię: Nieznane Nazwisko: Ratner

  • TAK
  • Kobieta
  • Ratner
  • Działaczka Centralnej Komisji do spraw Kobiet

  • działacze
  • Str. 68 – 69