Imię: Icchak Nazwisko: Giterman (13)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Mężczyzna
 • (1) Icchak , (2) Icchak , (3) Icchak , (4) Izaak , (5) Icchak , (6) Icchok , (8) Icchak , (9) Izaak,Icchak , (10) Icik , (12) Icchak
 • (1) Giterman , (2) Giterman , (3) Giterman , (4) Giterman , (5) Giterman , (6) Giterman , (7) Giterman , (8) Giterman , (9) Giterman , (10) Giterman , (11) Giterman , (12) Giterman , (13) Giterman
 • (3) 1943-01-18, (7) 1943-01-18, (8) 1943-01-18, (9) 1943-01-18, (13) 1943-01-18
 • (1, 3) 1889, (2) 1889 (P.Sz.)
 • (1) styczeń 1943, (2) 1943 (P.Sz.)
 • (3) Hornostopol
 • (3) Warszawa-getto, (7, 8, 9, 13) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Brak informacji
 • (1)

  dyrektor "Jointu", przewodniczący Komisji Finansowej ŻOB; w końcu 1939 w czasie próby przedostania się z Wilna do Skandynawii został aresztowany i osadzony w obozie jenieckim w Niemczech

  (2)

  Współpracują z nim Bermanowie

  (3)

  Działacz społeczny, w 1921 przybywa do Polski, gdzie organizuje warszawski oddział Jointu. Członek zarządu JiWO i przewodniczący warszawskiego oddziału JiWO. Po wybuchu wojny znalazł się w Wilnie. Aresztowany w Sztokholmie pod koniec 1939, skąd zamierzał w sprawach Jointu udać się do Paryża, do marca 1940 przebywa w obozie jenieckim w Niemczech. Po powrocie do Polski aktywnie działa w organizacjach pomoy społecznej. Dla Jointu zdobywa pieniądze za pomocą prywatnych pożyczek, jest zwolennikiem opodatkowania najzamożniejszych obywateli na rzecz samopomocy społecznej. Czynny w podziemnych strukturach getta, przewodniczący Komisji Finansowej ŻOB. Zginął zastrzelony na schodach własnego domu w czasie II akcji likwidacyjnej 18.01.1943 r.

  (4)

  Dyrektor Wydziału Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej przy Komitecie Opiek. Miejskim w Warszawie.

  (5)

  w grudniu 42r. przyjeżdża do szopu szcztkarzy po pieniądze na Arch. Ringelbluma

  (6)

  Działacz społeczny i konspiracji. Z jego inicjatywy powstała bursa dla młodzieży na Zamenhofa 56, gdzie młodzież przygotowywała zbrojny opór (placówka powstała w porozumieniu z J. Gitlerem - Barskim).

  (7)

  Jeden z dyrektorów J.D.C, gdy wybucha wojny jest w Wiedniu. Wyjeżdża, lecz torpeda niemiecka trafia w statek, którym płynie. Jest uratowany i tafia do obozu niedaleko Szczecina. Dzięki pomocy amerykańskich Żydów jest uwolniony i powraca do rodziny do Warszawy. Sąsiad Adlera przy ul. Miłej, 18.01.1943 budzi go rano ostrzegając przed selekcją.

  (8)

  Urodził się w Hornostopolu. W młodości działał w Partii Syjonistyczno- Socjalistycznej.W 1920r. zamieszkał w W-wie gdzie zaczął pracować w Joincie by z czasem zostać jego Dyrektorem. Jednoczesnie był działaczem w dziedzinie kultury, prezesem YIVO i współpracował z Centralną Żydowską Organizacją Szkolną. W początkach II wojny wraz z wielką falą wyruszył na wschód ale po licznych przejściach wrócił w kwietniu 1940r. do W-wy. W getcie w-skim uczestniczył w działaniach nielegalnej Rady Społecznej powstałej przy Joincie. Współpracował z IKORem.Pomagał w żydowskiej działalności podziemnej.Przeżył pierwszą akcję. Zbliżył się do żydowskiej organizacji Bojowej i udzielał się w Komitecie budowy bunkrów. Został zabity podczas drugiej akcji 18 stycznia 1943r

  (9)

  dyrektor Jointu, w sierpniu 42 mieszkał z żoną i synem na Lubeckiego 6. W końcu września 42 zajął mieszkanie na Niskiej 61. W czasie akcji styczniowej zastrzelony przez żołnierza niemieckiego w chwili gdy schodził do schronu

  (10)

  Po wkroczeniu Niemców do Warszawy został aresztowany i wywieziony z miasta. Po jakimś czasie wrócił do Warszawy. W getcie należał do grupy wspierającej działanie archiwum Ringelbluma, moralnie i finansowo. Należał, obok Ringelbluma , do dyrekcji Żydowskiej Samopomocy Społecznej.

  (11)

  czł. zarządu ŻTOS

  (12)

  Dyrektor Jointu przed wojną - w Rosji - w Wilnie od września 39 - do Szwecji przedostał się - statek blisko brzegu zatrzymany przez Niemców - wszyscy obywatele polscy - zatrzymani jako jeńcy wojenni - wysłani z powrotem do Polski - w drugiej połowie 1940; przemawia na PZ; przewodniczący Yizkor

  (13)

  Jeden z dyrektorów J.H.K, zastrzelony na ulicy.

  • (1, 2, 3, 5, 6, 12, 13) działacze
  • (4, 8) bogaci
  • (7) wokół autora
  • (9) urzędnicy
  • (10) inteligencja
  • (11) opieka, urzędnicy
 • (10)

  Nie ma w książce szczegółów dotyczących aresztowania Gitermana.

 • (3)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  (4)

  Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  (5)

  Efrosrelacja 301-2816

  (6)

  Barski, Józef, Przeżycia i wspomnienia z lat okupacji

  (7)

  Adler, Stanisław, ,

  (8)

  Adolf Berman Wos der gojr hot mir baszert. Mit jidn in Warsze 1939 - 1942 [Co mi przeznaczy? los. Z ?ydami w Warszawie]

  (11)

  Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • (1) Str. 68 – 69, (2) 94, 202, 313, (3) 208;, (4) 106, (6) [s., 13], (8) str.94-97, (9) 110,144,217, (10) str.56,172,317, (11) [208], (12) 60,98, 210, (13) , str. 95, cz.2 str.86