Rejestracja mężczyzn w wieku 14-62 lata, rejes...

  • TAK
  • Rejestracja mężczyzn w wieku 14-62 lata, rejestracja była płatna, odbyła się trzy razy. Posiadając dokładną ewidencję wszystkich mężczyzn Rada Żyd. potrafiła sobie stworzyć wspaniałe źródło dochodów - komisje lekarskie udzielające odroczeń lub zwolnień z pracy przymusowej. Zainteresowany wpłacał 5 zł i stawał przed jednym z wielu lekarzy zaangażowanych przez Gminę, którym płacono 5 zł za godzinę. Ponieważ badanie trwało kilka minut, różnica stanowiła dużą pozycję.

  • przed gettem
  • administracyjne
  • ceny, Judenrat, lekarze
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [36]