Fragmenty relacji drukowane w Pamiętniki z getta warszawskiego w opr. M. Grynberga

  • Henryk
  • Bryskier
  • Warszawa
  • 1993
  • pamiętnik
  • częściowo
  • po wojnie
  • polski
  • podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodź, oddał do dyspozycji uchodźców własny dom na Stawki 9. Viceprezes ŻTOS, prezed Komitetu Domowego na Leszno 15 gdzie mieszkał z żoną i córką. W czasie I akcji z rodziną w szopie Brauera . W drugiej poł stycznia Bryskierowie wysłali córkę z getta, sami mieli je opuścić tuż po wielkanocy - nie zdążyli. Żona zabita, Bryskier wywieziony na Majdanek, skąd po kilku miesiącach zbiegł. Powrócił do warszawy, gdzie w mieszkaniu na Czerniakowskiej ukrywał się do maja 44. Tu pisał swój pamiętnik. Przeniósł się na Pragę, gdzie był córka. Po wyzwoleniu w Lublinie w PKWN, potem był dyrektorem departamentu chemi w Min.Przemysłu i Handlu Rządu Tymczasowego. Zmarł chory na angina pektoris, której się nabawił w czasie wojny