Na terenie szopów Leszno-Nowolipie-Smocza dzia...

  • TAK
  • Na terenie szopów Leszno-Nowolipie-Smocza działała komórka PPR, której sekretarzem był Beniamin Lejbgrot (Michał Czarny), pracujący w szopie futrzarskim Schultza. Na terenie szopów powstała wspólna organizacja bojowa PPR-owców, szomrowców (członkowie Ha-Szomer Ha-Cair) i bundowców, podzielona na trzy plutony. Do tych grup bojowych należeli między innymi: - Herszek, szewc, należał do grupy na Leszno 74; - Mietek Goldsztajn, robotnik (Leszno 74); - Rywa, należała do grupy Goldsztajna; - Lulek, posiadał rewolwer własnej roboty; - Renia, należała do grupy Lulka; - Esta, przybyła z ul. Prostej (zginęła w styczniu 1943 r.); - Szachn, przyszedł razem z Estą; - Malarz, szewc, zajmował się zdobywaniem pieniędzy od zamożnych ludzi; - Jakub Goldfarb, rentgenolog, obsługiwał radio, drukarnię, przygotowywał ulotki; - Ryszard, bojowiec (zginął na Miodowej w okresie powstania); - Jurek Złotow (zginął na Miodowej w okresie powstania); Bronisław Jaworski, prowadził szkolenie wojskowe na terenie szopów, był komendantem plutonu PPR-owskiego; - Ignacy, zastępca Jaworskiego;
    Jednocześnie powstało dowództwo polityczne, do którego należeli m.in. Beniamin Lejbgrot z ramienia PPR i Dawid Nowodworski, z ramienia szomrowców. Podpisywano wspólne ulotki dla ludności, do stycznia 1943 r. Później ulotki podpisywał ŻOB.

  • 1943-04-19
  • jesień 1942 r.
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działacze, konspiracja, szopy