Imię: Lulek [członek PPR w getcie] Nazwisko: nieznane

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Lulek [członek PPR w getcie]
 • nieznane
 • Brak informacji
 • Warszawa getto ul. nieznana
 • Żyd
 • Członek PPR i grup bojowych w getcie, był komendantem jednej z grup. Posiadał pistolet własnej roboty

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • działacze, konspiracja
 • Str. 2 – 3